, Edustamamme Arvot

Edustamme 6 eri arvoa – rehellisyyttä, avoimuutta, kestävyyttä, myötätuntoa, yhteisöä ja puhtautta.

Puhtaus

Vältämme kaikenlaisten haitallisten kemikaalien ja toksiinien käyttöä myymissämme tuotteissa ja tuemme luonnonmukaisia elintapoja terveytemme, planeettamme ja lastemme tulevaisuuden suojelemiseksi.

Myötätunto

Pyrimme ajattelemaan sekä yrityksiä ja yksilöitä. Kiellämme eläinkokeiden käytön kaikissa muodoissaan kauneustuotteiden valmistuksen aikana emmekä halua myydä tai varastoida tuotteita, jotka on testattu eläimillä.

Rehellisyys

Emme halua mainostaa epärealistisia kauneusihanteita, joilla on yhä suurempi vaikutus nuorten negatiivisen kehonkuvan, alhaisen itsetunnon ja syömishäiriöiden kehitykseen. Pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta ja toimimaan ennakkoluulottomasti.

Yhteisö

Kannatamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja tuemme pieniä ja paikallisia yrityksiä kannustamalla monipuolista ja terveellistä taloutta, joka heijastuu yhteisöihin.

Avoimuus

Uskomme, että tuotteesta maksettavan hinnan tulisi vastata tuotteen ainesosien arvoa ja ainesosien on oltava selkeästi merkittyinä tuotepakkaukseen.

Kestävyys

Kierrätämme aina kun se on mahdollista ja minimoimme aktiivisesti liiketoiminnassamme tuottamaamme jätettä ja käyttämiämme resursseja, erityisesti mitä tulee ainesosiin ja pakkauksiin.